Avi eadni

Velkommen til det sjøsamiske hjertet

"Čelges gáddi" handler om vår åndelige kultur.