Avi eadni

Velkommen til det sjøsamiske hjertet

Tøydukken Ingá

Fortellingene  om Ingá ble til da mine barn var små og jeg ønsket å lære dem vår sjøsamiske historie og om min mors opplevelser fra sin oppvekst i en sjøsamisk familie. Jeg laget illustrasjoner og skrev tekst til som jeg heftet sammen til ei lita bok. Etterhvert ble det flere tegninger frem til jeg ønsket å levende gjøre disse gjennom dukken Ingá.

I dag er Ingá blitt til flere

og kan kjøpes via min

nettbutikk eller utsalg.

 

De første illustrasjonene til fortellingen om Inga var om lek med skjell i fjæra

Etterhvert ble det flere tegninger fra hverdagslivet på Stranna og etterhvert kom ideen om å lage dukken Inga.

Inga på Nordkapp