Avi eadni

Velkommen til det sjøsamiske hjertet

Ute på jorde i trille tralla