Avi eadni

Velkommen til det sjøsamiske hjertet

Sjøsamiske barns lek med skjell

Lek med skjell er en gammel sjøsamisk tradisjonslek. I leken samler man skjell av ulike slag og lager gård. Skjellene forestiller dyr på gården med sauer, kyr, griser, høns, hest katt og hund blandt annet. Betydningene på de ulike skjellen kan variere fra sted til sted og lekens innhold er tilpasset hverdagslivet og omgivelsene. Mere om dette kan du lese i mitt hefte om emnet, der jeg har samlet informasjon, blandt annet gjort intervjuer.

Lek med skjell er en gammel sjøsamisk tradisjonslek. I leken samler man skjell av ulike slag og lager gård. Skjellene forestiller dyr på gården med sauer, kyr, griser, høns, hest katt og hund blandt annet.

Sneglen, riipu

Sneglen, på samisk riipu. I min barndom lekte vi ofte med skjell,blandt annet laget vi gård med dyr. i denne leken var sneglen hund. Sneglen er også mytisk og magisk. Med sneglen kan man fremsi sine innerste ønsker.

Katten, gahtu

Dette skjellet, albueskjell er i vår sjøsamiske lek en katt, på samisk gahtu. De store skjellene er kattemor og de småe skjellen kattunger